Általános szerződési feltételek

 1. Bevezetés
  A Textiloázis Webáruház Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.textiloazis.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő a weboldalról.
 2. A Szolgáltató
  Név: Kiss Zsuzsanna Dalma Egyéni Cég
  Székhely: 8229 Paloznak, Kisköre u. 13
  Levelezési cím: 8229 Paloznak, Kisköre u.13.
  Képviselő neve: Kiss Zsuzsanna Dalma
  Cégjegyzékszám: 19-11-500371
  Bejegyző Bíróság neve: Veszprém Megyei Cégbíróság
  Adószám: 27978409-2-19
  Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Számlaszám: 10918001-00000111-78700009
  IBAN számlaszám: HU97 1091 8001 0000 0111 7870 0009
  E-mail cím: textiloazis@gmail.com
  Telefonszám: 06-70-771-8833
  H-P: 8 – 17.00 óráig
  Weboldal: www.textiloazis.hu
  Tárhely Szolgáltató: Tárhelypark Kft, 1122 Budapest, Gaál J u. 24 ,
  E-mail: info@tarhelypark.hu
 3. Tevékenységünk
  Megvásárolható termékeink köre:
   textil méteráru
   varráshoz szükséges rövidáru

  3.1. A megjelenített termékek kizárólag online vagy telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási díj előre fizetés esetén (bankkártya, átutalás) a mindenkori szállítói díjak szerint kerül felszámításra. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  3.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.
  3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról (megtalálható az akciós termékek leírásánál).
  3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  3.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. A szerződés elfogadásával és a megrendelés elküldésével a vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után! A megrendelt termékek vételárát és a szállítási díjat előre utalással, vagy bankkártyás fizetéssel, vagy átvételkor utánvétes fizetéssel kell kiegyenlíteni!
 4. Felhasználási feltételek, Alapvető rendelkezések
  4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvé y, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  4.2. A jelen Szabályzat 2020. 07.09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  4.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  4.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) a Kiss Zsuzsanna Dalma Egyéni Cég tulajdonának minősül, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos, felhasználásuk bűntetőjogi felelősséget von maga után!
 5. Regisztráció, Vásárlás
  5.1. Regisztráció
  5.1.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  5.1.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  5.1.3.A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  5.1.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti (Új jelszó igényelhető!), vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  5.2. Megrendelés folyamata
  A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek (ha van ilyen termék) kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.. Az Újdonságok (ha van ilyen termék) menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A kategória nevére kattintva a benne szerelő
  termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék(ek) a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Minden termék csak az aktuális készlet erejéig vásárolható meg, készleten felül nem tehető kosárba és nem rendelhető meg! A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti áruházunktól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot! (Részletes leírásuk a
  következőkben, az ÁSZF 5.5. és az 5.6. pontjaiban olvashatók!). A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon, illetve minden oldalon lehetősége van visszalépni az előzőre és a megadott adatokat módosítani. A megjegyzés rovatba bármilyen lényeges információt feltüntethet (A cím a szomszéd vagy munkahely, a cím pontos körülírása, pénteki napon nem tudja átvenni stb.) Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés
  elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. Weboldalunkon az árak, termék leírások, ÁSZF stb. megtekintéséhez és a termékek kosárba helyezéséhez nem kell bejelentkezni, a megrendelés elküldhető regisztrációval vagy anélkül is! Amennyiben bejelentkezett webáruházunkba majd a kosárba termékeket rakott, de ezek megrendelését nem véglegesítette rendszerünk automatikusan menti a kosár tartalmát, mely újbóli bejelentkezés esetén láthatóvá válik! Ha regisztrált áruházunkban és ezután helyezett terméket a kosárban – de azt nem rendelte meg, rendszerünk automatikus e-mail értesítőt küld a kosárban maradt termékekről. 5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A Szolgáltató a Vásárlót általában néhány percen, de maximum 1 órán belül automata e-mailben tájékoztatja a visszaigazolásról. Felhívjuk vásárlóink figyelmét a helyes e-mail cím megadására! Amennyiben 1 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail, kérjük ellenőrizze hogy helyes e-mail címet adott-e meg, illetve nem telt-e meg postafiókja Megrendelése általában
  ezekben az esetekben is beérkezik hozzánk, csak a hibás e-mail cím miatt a Felhasználó nem kap értesítést ennek tényéről! Ha 1 órán belül nem érkezik visszaigazoló e-mail kérjük jelezze ezt Ügyfélszolgálatunk felé! A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. Ha a megrendeléssel, szállítással kapcsolatosan bármilyen észrevételünk van (hiányzó termék, több csomagban történő szállítás stb.) ezt egyeztetés miatt a megrendelés leadásától számítva 1 MUNKANAPON belül jelezzük a megadott e- mail címen vagy telefonszámon – (kérjük figyelje e-mail fiókját)! Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által esetlegesen fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
  5.4. Számla
  Áruházunk minden esetben elektronikus alapú számlát állít ki. Amennyiben egyes tételekről külön számlát szeretne kérni az összes tétel egy megrendelésben is elküldhető. A megrendelés elküldésekor a “megjegyzés” rovatban, vagy Ügyfélszolgálatunk felé kérjük jelezze a külön számlázandó tételeket.
  5.5. Fizetés
  5.5.1. Bankkártyás fizetés
  Ezen fizetési mód választása esetén a SimplePay rendszerébe irányítjuk át a vásárlót. Ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. A fizetésre a felhasznált bankkártyához kapcsolódó “Bankkártyás fizetés” kondícíók vonatkoznak. Elfogadott bankkártyák: MasterCard termékek (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), VISA termékek (VISA, VISA Electron, Visa V Pay), JCB
  5.5.2. Előre utalás
  Előre utalásos fizetés választása esetén a megrendelés összértékét (megrendelt termékek ára + szállítási díj) kérjük számlánkra elutalni! Kérjük mindenképp UTALJON, banki készpénzes befizetést illetve rózsaszín csekkes pénzküldést nem áll módunkban elfogadni – megértésüket köszönjük! Amennyiben az átutalás a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg emlékeztető e-mailt küldünk, ha az összeg továbbra sem érkezik meg ezt követően 2 munkanappal töröljük megrendelését! Átutalásos fizetés esetén a banki tranzakcióhoz kötődő esetleges költségek (pl. tranzakciós illeték stb.) a Vásárlót terhelik!

  Bankszámlaszám ahová az utalást kérjük: 10918001-00000111-78700009 Kedvezményezett
  neve: Kiss Zsuzsanna Dalma Egyéni Cég

  5.5.3. Utánvét
  Utánvétes fizetés választása esetén a megrendelt termékek értékét és a szállítási díjat a csomag átvételekor kell kifizetni a futárnak (postai átvételkor a postán), előzetesen fizetendő költség nincs! Amennyiben egy vásárló az utánvétes csomagot nem veszi át és az visszaérkezik hozzánk, a továbbiakban ezen vásárlónk kizárólag előre fizetéssel vásárolhat áruházunkban. Külön csomagolási vagy egyéb rejtett költség egyik fizetési vagy szállítási mód választása esetén sincs!!!

  5.6. Átvételi lehetőségek, Szállítás Magyarországi címre történő szállítás esetén:
  A szállítási költségek: – bankkártyás és előre utalásos fizetés esetén a mindenkori szállítói árak, utánvétel esetén pedig a mindenkori szállítói felárak kerülnek felszámításra! A szállítás határidő kb. 2-4 munkanap, előre utalásos fizetés esetén az összeg számlánkra való érkezését követően! Csomagjainkat Magyarországra a Gls futárszolgálat és Foxpost ZRT szállítja házhoz, illetve a megadott szállítási címre, mely lehet lehet munkahely, szomszéd stb, de kérjük ezt a megrendelés leadásakor a könnyebb kézbesítés érdekében lehetőség szerint jelezzék felénk! A csomag elindításáról e-mailben értesítést küldünk, ezután a várható kiszállítás 1-2 munkanapon belül, de a kiszállítás pontos napjáról (mobilszám megadása esetén) a Gls Futárszolgálat emailben, a Foxpost Zrt sms-ben és emailben tájékoztatást küld!
  A kézbesítés munkanapon 8 – 17 óra között történik, a pontos idő behatárolására sajnos nincs lehetőségünk! Ha a szállítás napjával kapcsolatosan külön kérése van (pl. pénteki napon ne szállítsunk) kérjük a rendelés elküldésekor a megjegyzés rovatba ezt is jelezze felénk! Amennyiben a kézbesítő a megjelölt címen nem talál senkit a következő munkanapon is megkísérli a kiszállítást, illetve értesítőt hagy, mellyel a küldemény – hasonlóan az ajánlott levelekhez – 5 munkanapig az értesítőn szereplő postán is átvehető! A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! Áruházunk – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Késedelem esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha áruházunk a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta. Külföldre – kizárólag az Európai Unió országaiba! Jelen ÁSZF az Európai Unió országaiba történő vásárlás esetén is irányadó! Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve magyar!
 6. Elállási jog
  6.1.
  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  6.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  6.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  6.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  6.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  6.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát: 1. a szolgáltatás nyújtására
  irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
  teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
  tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
  elveszíti; 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
  vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is
  lehetséges ingadozásától függ; 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék
  tekintetében; 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 5. olyan termék
  tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
  termékkel; 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
  vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
  felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
  teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 7. olyan
  vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi
  fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 8. lezárt
  csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 9.
  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 10.
  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével
  szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy
  szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a
  szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 12. a nem
  tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
  megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  6.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
  fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a
  kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítási díjat is.
  6.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
  módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
  többletköltség nem terheli.
  6.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
  elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
  semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  6.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
  megküldenie 14 napon belül.
  6.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a
  termék(eke)t.
  6.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, egyéb más
  költség nem terheli.
  6.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket,
  amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
  választásából adódik.
  6.15.Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
  értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
  6.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
  áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
  visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  6.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
  Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (e-mailben az textiloazis@gmail.com .hu
  e-mail címen vagy postai úton – Kiss Zsuzsanna Dalma Egyéni Cég, 8229 Paloznak, Kisköre u.
  13.) vagy szóban is (telefonon: 06-70-771-8833). Írásban történt elállás esetén e-mailben
  visszaigazoljuk (1 munkanapon belül) az elállás tényének rögzítését. Írásban történő postai
  úton küldött jelzés alkalmával a postára adás, e-mailben az e-mail küldés időpontját vesszük
  figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként vagy csomagként való
  jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat
  segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó Szolgáltató részére.
  6.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis
  a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
  6.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  6.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  6.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
  elérhetőségeken.
  6.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
  Fellhasználókat illeti meg.
  6.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
  önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  6.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  6.24.1.
  Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát
  tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek (6.17. pontban leírtak)
  egyikére elküldeni
  6.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
  számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
  csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a
  postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét
  veszi figyelembe.
  6.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
  visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
  elküldi (postára adja, átadja a futárnak stb.) a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon
  belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
  kapcsolatban felmerülő költségeket.
  6.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
  eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a
  termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 6.24.5. Több termék
  adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az
  utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
  utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a
  vásárló az elállási joggal. Elállási nyilatkozat – minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék
  esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett (Vállalkozás neve, címe):
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………… Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
  elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi
  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………… Szerződéskötés időpontja
  /átvétel időpontja: ………………………………………………………………………………………………… A
  fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………… A
  fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………… A
  fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………… Kelt:

…………………………………………………………………………………………… ——————————————–

 1. Szavatosság, Jótállás
  7.1. Kellékszavatosság
  A Felhasználó hibás teljesítés esetén áruházunkkal szemben kellékszavatossági igényt
  érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek
  megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel
  időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
  azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
  elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. A
  két éves elévülési jog kijavítás esetén a kijavítás idejével meghosszabbodik! Nem
  Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves
  elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása
  szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést,
  kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás
  számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
  vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is
  kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés
  költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
  okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
  mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó
  közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést
  (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén
  vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba
  jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Áruházunk csak akkor
  mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék
  hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján áruházunk
  nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka
  a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap
  elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell
  bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
  7.2. Termékszavatosság Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén
  merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1.
  pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba
  hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó
  által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a
  termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E
  határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét
  kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
  hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A
  gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
  bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági
  előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy
  okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény
  eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
  vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  7.3. Szavatossági igények érvényesítése Szavatossági igény kizárólag a termékhez mellékelt
  számla (vagy másolat) bemutatásával érvényesíthető! Ezen számlát minden esetben a küldött
  csomag tartalmazza, kérjük őrizze meg a szavatossági idő letelte végéig! A szavatossági
  igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: Név: Kiss Zsuzsanna Dalma
  Egyéni Cég, 8229 Paloznak, Kisköre u. 13 . Telefonszám: 06-70-771-8833 E-mail cím:
  textiloazis@gmail.com
 2. Jogérvényesítési lehetőségek
  8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
  kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: Kiss Zsuzsanna Dalma Egyéni Cég,
  8229 Paloznak, Kisköre u. 13 . Telefonszám: 06-70-771-8833 E-mail cím:
  textiloazis@gmail.com Kérjük panaszát írásban juttassa el hozzánk e-mailben vagy postai
  úton a fenti elérhetőségeinkre! A panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel – melyet öt évig, a
  panaszra tett érdemi válasszal együtt megőrzünk! Írásbeli (papír alapú) panasz esetén a
  Szolgáltató a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
  jegyzőkönyv másolati példányát. E-mailben érkezett panasz esetén a Szolgáltató is e-mailben
  válaszol, a panaszt emellett jegyzőkönyvben rögzíti. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az
  írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett
  panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja – papír alapú panasz esetén postára adja. A
  panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
  8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
  Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
  állnak nyitva a Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A fogyasztók
 3. január 1-jétől panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak A
  Szolgáltató székhelye szerinti: Név: Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
  Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József
  u. 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184 Telefonszám: +36 88 550 510 E-mail:
  veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu További területi elérhetőségek itt
  találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/ Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, mely
  áruházunk székhelye szerint az alábbi: Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém,
  Radnóti tér 1. (Fsz.115-116.) Tel: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben) +36-88-814-111
  (titkárság) E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Web: www.bekeltetesveszprem.hu A
  békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
  rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
  céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
  döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
  biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot
  ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
  fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
  működő békéltető testület illetékes. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban
  együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a
  békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
  személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
  területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve,
  a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
  egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Bírósági eljárás kezdeményezése, Online
  Vitarendezési fórum: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók
  beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz
  kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági
  eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság
  meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel
  vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti
  az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt,
  közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az
  online vitarendezési platform itt érhető el:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 4. Egyéb
  9.1. ÁSZF, árak módosítása
  A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett
  árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon
  történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
  (megrendelésekre) érvényes.
  9.2. Technikai korlátok
  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és
  korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
  felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba
  észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
  9.3. Adatvédelmi szabályzat
  A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://textiloazis.hu
  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 09. 08.
X
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresVissza a Shop-ba,